Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษาศาสานาและวัฒนธรรม
กองสวัสดิการสังคม
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
แผนยุทธศาสตร์และแผนสามปี
งบประมาณรายจ่ายประจำปี
แผนการดำเนินงาน
รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศสอบราคา / ประกวดราคา
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
แผนอัตรากำลังพนักงานจ้าง 4 ปี
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องResponsive image
ข่าวประชาสัมพันธ์
รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือน เมษายน-มิถุนายน 2561) (03 ก.ค. 2561)  
ประกาศ เรื่องการขีึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อแต่งตั้งเป็นพนง.จ้าง... (26 เม.ย. 2561)  
ประกาศ เรื่องรายชื่อผู้มีสิทะฺเข้ารับการคัดเลือก เป็นพนง.จ้างตามภารกิจ ตำแหน่งผ... (20 เม.ย. 2561)  
รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือน มกราคม-มีนาคม 2561) (19 เม.ย. 2561)
ประชาสัมพันธ์รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง (22 มี.ค. 2561)
โครงการอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) (09 ก.พ. 2561)
ขอเชิญร่วมชมและเชียร์ โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด "โนนกาหลงเกมส์" ครั้งที่... (09 ก.พ. 2561)
ประชาสัมพันธ์รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง (09 ก.พ. 2561)
โครงการอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) (08 ก.พ. 2561)
โครงการอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) (08 ก.พ. 2561)
ประชาสัมพันธ์การเก็บภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี 2561 (01 ม.ค. 2561)
ประกาศ เจตจำนงค์การบริหารงานด้วยความสุจริตและโปร่งใส องค์การบริหารส่วนตำบลโนนกา... (12 ต.ค. 2560)
ประชาสัมพันธ์งบแสดงฐานะการเงินประจำปี 2660 (05 ต.ค. 2560)
ประชาสัมพันธ์งบรายไตรมาส ประจำปีงบประมาณ 2560 ไตรมาสที่ 4 (1 กรกฎาคม - 30 กันยา... (05 ต.ค. 2560)
จดหมายข่าว (02 ต.ค. 2560)
ประชาสัมพันธ์สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน กรกฎาคม 2560 (04 ส.ค. 2560)
ประชาสัมพันธ์งบการเงินประจำเดือนกรกฎาคม 2560 (02 ส.ค. 2560)
ประชาสัมพันธ์งบรายไตรมาส ประจำปีงบประมาณ 2560 ไตรมาสที่ 3 (1 เมษายน-30 มิถุนายน... (07 ก.ค. 2560)
ประสัมพันธ์สรุปผลการจ้ดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มิ.ย 60 (04 ก.ค. 2560)
ประชาสัมพันธ์งบการเงินประจำเดือนมิถุนายน 2560 (04 ก.ค. 2560)
Responsive image
ข่าวกิจกรรม

ประกาศ เจตจำนงค์การบริหาร... (12 ต.ค. 2560)  

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำ... (24 ก.ย. 2560)  

เดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด... (27 มิ.ย. 2560)  

การออกให้บริการจัดเก็บภาษ... (24 พ.ค. 2560)

ออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ (24 พ.ค. 2560)

โครงการ อบต.เคลื่อนที่ ปร... (10 ม.ค. 2560)

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพแล... (11 ส.ค. 2559)

โครงการส่งเสริมอาชีพเพาะเ... (23 ก.ย. 2558)

โครงการส่งเสริมอาชีพเพาะเ... (23 ก.ย. 2558)

โครงการพัฒนาศักยภาพสตรีตำ... (16 ก.ย. 2558)

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนก... (24 ก.ค. 2558)

(23 ก.ค. 2558)

วันรักต้นไม้ของชาติ ประจำ... (27 ต.ค. 2557)

วันรักต้นไม้ของชาติ ประจำ... (27 ต.ค. 2557)

โครงการอบรมสัมมนาและทัศนศ... (31 มี.ค. 2557)

งานกีฬาต้านยาเสพติด โนนกา... (28 ก.พ. 2557)

ขอแสดงความยินดีกับผู้โชคด... (05 ก.พ. 2557)

โครงการคืนกำไรให้แก่ผู้ชำ... (31 ม.ค. 2557)

งานบวงสรวงมโภชน์พระบำรุงร... (30 ม.ค. 2557)

งานบวงสรวงสมโภชน์พระบำรุง... (30 ม.ค. 2557)
Responsive image
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ปรกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ 3 บ้านโนนคูณ (สายโนนม่วง-โนนบอน) (20 ธ.ค. 2560)  
ประกาศราคากลาง โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ 5 บ้านดอนโด่ (สายพลาญฮัง) (20 ธ.ค. 2560)  
ประกาศผู้ขนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 2/2560 (17 พ.ย. 2560)  
ปรกาศราคากลางอาหารเสริม(นม) โรงเรียนภาคเรียนที่ 2/2560 (17 พ.ย. 2560)
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน ต.ค 2560 (03 พ.ย. 2560)
ประกาศผู้ขนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์จัดเตรียมงาน (เพิ่มเติม) (24 ต.ค. 2560)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดทำพวงมาลาดอกไม้ (20 ต.ค. 2560)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ต้นดาวเรืองพร้อมกระถางพลาสติก (19 ต.ค. 2560)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา พานรองดอกไม้จันทน์ (19 ต.ค. 2560)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ผ้า ขาว-ดำ (19 ต.ค. 2560)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุอุปกรณ์จัดเตรียมงาน (19 ต.ค. 2560)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อผ้าคลุมเก้าอี้พลาสติก (19 ต.ค. 2560)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เหมารถโดยสารประจำทาง เพื่อขนส่งวัสดุจัดงาน (19 ต.ค. 2560)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เหมาบริการเวทีการแสดงพร้อมเครื่องเสียง (19 ต.ค. 2560)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโทรทัศน์ LED TV (19 ต.ค. 2560)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เก้าอี้พลาสติก 100 ตัว (10 ต.ค. 2560)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา พัดลมอุตสาหกรรม (10 ต.ค. 2560)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เต็นท์ผ้าใบ (10 ต.ค. 2560)
ประกาศผู้ขนะการเสนอราคา เหมาบริการพนักงานคนสวน (06 ต.ค. 2560)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มเคลือบมัน (06 ต.ค. 2560)
Responsive image
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
Responsive image