Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษาศาสานาและวัฒนธรรม
กองสวัสดิการสังคม
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
แผนยุทธศาสตร์และแผนสามปี
งบประมาณรายจ่ายประจำปี
แผนการดำเนินงาน
รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศสอบราคา / ประกวดราคา
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
แผนอัตรากำลังพนักงานจ้าง 4 ปี
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวกิจกรรม
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด

12 ต.ค. 2560
อุบลราชธานี พิบูลมังสาหาร อบต.โนนกาหลง ประกาศ เจตจำนงค์การบริหารงานด้วยความสุจริตและโปร่งใส องค์การบริหารส่วนตำบลโนนกาหลง

24 ก.ย. 2560
อุบลราชธานี พิบูลมังสาหาร อบต.โนนกาหลง ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนกาหลง เรื่อง ประชาสัมพันธ์การเรียกประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่สี่ ประจำปี พ.ศ. 2560

27 มิ.ย. 2560
อุบลราชธานี พิบูลมังสาหาร อบต.โนนกาหลง เดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด ประจำปี 2560

24 พ.ค. 2560
อุบลราชธานี พิบูลมังสาหาร อบต.โนนกาหลง ออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ

24 พ.ค. 2560
อุบลราชธานี พิบูลมังสาหาร อบต.โนนกาหลง การออกให้บริการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่ประจำปีงบประมาณ 2560

10 ม.ค. 2560
อุบลราชธานี พิบูลมังสาหาร อบต.โนนกาหลง โครงการ อบต.เคลื่อนที่ ประจำปี พ.ศ.2560

11 ส.ค. 2559
อุบลราชธานี พิบูลมังสาหาร อบต.โนนกาหลง โครงการเพิ่มประสิทธิภาพและสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับภาษีและค่าธรรมเนียมต่างๆ ประจำปีงบประมาณ 2559

23 ก.ย. 2558
อุบลราชธานี พิบูลมังสาหาร อบต.โนนกาหลง โครงการส่งเสริมอาชีพเพาะเห็ดนางฟ้า

23 ก.ย. 2558
อุบลราชธานี พิบูลมังสาหาร อบต.โนนกาหลง โครงการส่งเสริมอาชีพเพาะเห็ดนางฟ้า

16 ก.ย. 2558
อุบลราชธานี พิบูลมังสาหาร อบต.โนนกาหลง โครงการพัฒนาศักยภาพสตรีตำบลโนนกาหลง
Responsive image