Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษาศาสานาและวัฒนธรรม
กองสวัสดิการสังคม
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
แผนยุทธศาสตร์และแผนสามปี
งบประมาณรายจ่ายประจำปี
แผนการดำเนินงาน
รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศสอบราคา / ประกวดราคา
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
แผนอัตรากำลังพนักงานจ้าง 4 ปี
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
แผนยุทธศาสตร์และแผนสามปี
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
06 ก.ค. 2560 อุบลราชธานี พิบูลมังสาหาร อบต.โนนกาหลง แผนพัฒนาสามปี 2555-2557 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนกาหลง
06 ก.ค. 2560 อุบลราชธานี พิบูลมังสาหาร อบต.โนนกาหลง แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554
06 ก.ค. 2560 อุบลราชธานี พิบูลมังสาหาร อบต.โนนกาหลง บัญชีโครงการ แผนดำเนินงาน 54
06 ก.ค. 2560 อุบลราชธานี พิบูลมังสาหาร อบต.โนนกาหลง การติดตามและประเมินผลแผน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
06 ก.ค. 2560 อุบลราชธานี พิบูลมังสาหาร อบต.โนนกาหลง การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา งบปี 25554
06 ก.ค. 2560 อุบลราชธานี พิบูลมังสาหาร อบต.โนนกาหลง ประกาศ ใช้แผนสามปี 57 - 59
06 ก.ค. 2560 อุบลราชธานี พิบูลมังสาหาร อบต.โนนกาหลง ประกาศใช้แผนสามปี (พ.ศ.2556-2558).pdf
06 ก.ค. 2560 อุบลราชธานี พิบูลมังสาหาร อบต.โนนกาหลง หน้าปก
06 ก.ค. 2560 อุบลราชธานี พิบูลมังสาหาร อบต.โนนกาหลง คำแถลง-งบประมาณ59
06 ก.ค. 2560 อุบลราชธานี พิบูลมังสาหาร อบต.โนนกาหลง ประกาศใช้ข้อบัญญัติ59
Responsive image