Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษาศาสานาและวัฒนธรรม
กองสวัสดิการสังคม
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
แผนยุทธศาสตร์และแผนสามปี
งบประมาณรายจ่ายประจำปี
แผนการดำเนินงาน
รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศสอบราคา / ประกวดราคา
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
แผนอัตรากำลังพนักงานจ้าง 4 ปี
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
แผนการดำเนินงาน
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
06 ก.ค. 2560 อุบลราชธานี พิบูลมังสาหาร อบต.โนนกาหลง บัญชีโครงการกิจกรรมแผนดำเนินงาน55
06 ก.ค. 2560 อุบลราชธานี พิบูลมังสาหาร อบต.โนนกาหลง หน้าปกปีงบ2554
06 ก.ค. 2560 อุบลราชธานี พิบูลมังสาหาร อบต.โนนกาหลง บัญชีโครงการ
06 ก.ค. 2560 อุบลราชธานี พิบูลมังสาหาร อบต.โนนกาหลง บทนำ
06 ก.ค. 2560 อุบลราชธานี พิบูลมังสาหาร อบต.โนนกาหลง หน้าปก
06 ก.ค. 2560 อุบลราชธานี พิบูลมังสาหาร อบต.โนนกาหลง ส่วนที่ 1 บทนำ แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 56
06 ก.ค. 2560 อุบลราชธานี พิบูลมังสาหาร อบต.โนนกาหลง ส่วนที่ 2 บัญชีโครงการกิจกรรมแผนดำเนินงาน 2556
06 ก.ค. 2560 อุบลราชธานี พิบูลมังสาหาร อบต.โนนกาหลง บัญชีสรุปแผนดำเนินงาน 2556
06 ก.ค. 2560 อุบลราชธานี พิบูลมังสาหาร อบต.โนนกาหลง ประกาศแผนดำเนินงานปีงบ 54
06 ก.ค. 2560 อุบลราชธานี พิบูลมังสาหาร อบต.โนนกาหลง หนังสือส่งรายงานอำเภอปีงบ 2554
Responsive image