Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษาศาสานาและวัฒนธรรม
กองสวัสดิการสังคม
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
แผนยุทธศาสตร์และแผนสามปี
งบประมาณรายจ่ายประจำปี
แผนการดำเนินงาน
รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศสอบราคา / ประกวดราคา
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
แผนอัตรากำลังพนักงานจ้าง 4 ปี
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
03 ก.ค. 2561 อุบลราชธานี พิบูลมังสาหาร อบต.โนนกาหลง รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือน เมษายน-มิถุนายน 2561)
26 เม.ย. 2561 อุบลราชธานี พิบูลมังสาหาร อบต.โนนกาหลง ประกาศ เรื่องการขีึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อแต่งตั้งเป็นพนง.จ้างตามภารกิจ ตำแหน่งผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
20 เม.ย. 2561 อุบลราชธานี พิบูลมังสาหาร อบต.โนนกาหลง ประกาศ เรื่องรายชื่อผู้มีสิทะฺเข้ารับการคัดเลือก เป็นพนง.จ้างตามภารกิจ ตำแหน่งผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
19 เม.ย. 2561 อุบลราชธานี พิบูลมังสาหาร อบต.โนนกาหลง รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือน มกราคม-มีนาคม 2561)
22 มี.ค. 2561 อุบลราชธานี พิบูลมังสาหาร อบต.โนนกาหลง ประชาสัมพันธ์รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
09 ก.พ. 2561 อุบลราชธานี พิบูลมังสาหาร อบต.โนนกาหลง ประชาสัมพันธ์รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
09 ก.พ. 2561 อุบลราชธานี พิบูลมังสาหาร อบต.โนนกาหลง ขอเชิญร่วมชมและเชียร์ โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด "โนนกาหลงเกมส์" ครั้งที่ 18 ประจำปีงบประมาณ 2561
09 ก.พ. 2561 อุบลราชธานี พิบูลมังสาหาร อบต.โนนกาหลง โครงการอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.)
08 ก.พ. 2561 อุบลราชธานี พิบูลมังสาหาร อบต.โนนกาหลง โครงการอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.)
08 ก.พ. 2561 อุบลราชธานี พิบูลมังสาหาร อบต.โนนกาหลง โครงการอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.)
Responsive image