Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษาศาสานาและวัฒนธรรม
กองสวัสดิการสังคม
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
แผนยุทธศาสตร์และแผนสามปี
งบประมาณรายจ่ายประจำปี
แผนการดำเนินงาน
รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศสอบราคา / ประกวดราคา
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
แผนอัตรากำลังพนักงานจ้าง 4 ปี
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
06 ก.ค. 2560 อุบลราชธานี พิบูลมังสาหาร อบต.โนนกาหลง แผนอัตรากำลัง 3 ปี หน้า1-10
06 ก.ค. 2560 อุบลราชธานี พิบูลมังสาหาร อบต.โนนกาหลง แผนอัตรากำลัง 3 ปี หน้า 11-22
06 ก.ค. 2560 อุบลราชธานี พิบูลมังสาหาร อบต.โนนกาหลง ข้อ 9. ภาระค่าใช้จ่าย หน้า 13-14
06 ก.ค. 2560 อุบลราชธานี พิบูลมังสาหาร อบต.โนนกาหลง แผนอัตรากำลัง3ปี(58-60)แผนอัตรากำลัง 3 ปี หน้า1-10.pdf
06 ก.ค. 2560 อุบลราชธานี พิบูลมังสาหาร อบต.โนนกาหลง แผนอัตรากำลัง3ปี(58-60)แผนอัตรากำลัง 3 ปี หน้า 11,12-17-21,25.pdf
06 ก.ค. 2560 อุบลราชธานี พิบูลมังสาหาร อบต.โนนกาหลง แผนอัตรากำลัง3ปี(58-60)ข้อ 9. ภาระค่าใช้จ่าย หน้า 13-16.pdf
06 ก.ค. 2560 อุบลราชธานี พิบูลมังสาหาร อบต.โนนกาหลง แผนอัตรากำลัง3ปี(58-60)จัดคนลงสู่ตำแหน่ง 7(22-24).pdf
06 ก.ค. 2560 อุบลราชธานี พิบูลมังสาหาร อบต.โนนกาหลง แผนอัตรากำลัง3ปี(58-60) ปรับปรุงครั้งที่ 1โครงสร้าง อบต.pdf
06 ก.ค. 2560 อุบลราชธานี พิบูลมังสาหาร อบต.โนนกาหลง แผนอัตรากำลัง3ปี(58-60) ปรับปรุงครั้งที่ 1แผนอัตรากำลัง 3 ปี หน้า1-10.pdf
06 ก.ค. 2560 อุบลราชธานี พิบูลมังสาหาร อบต.โนนกาหลง แผนอัตรากำลัง3ปี(58-60) ปรับปรุงครั้งที่ 1แผนอัตรากำลัง 3 ปี หน้า 11,12-17-21,25.pdf
Responsive image