Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษาศาสานาและวัฒนธรรม
กองสวัสดิการสังคม
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
แผนยุทธศาสตร์และแผนสามปี
งบประมาณรายจ่ายประจำปี
แผนการดำเนินงาน
รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศสอบราคา / ประกวดราคา
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
แผนอัตรากำลังพนักงานจ้าง 4 ปี
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
ประกาศสอบราคา / ประกวดราคา
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
10 พ.ย. 2559
ถึง
25 พ.ย. 2559
อุบลราชธานี พิบูลมังสาหาร อบต.โนนกาหลง สอบราคาซื้อรถบรรทุกส่วนกลางขนาด 1 ตัน
04 เม.ย. 2559
ถึง
22 เม.ย. 2559
อุบลราชธานี พิบูลมังสาหาร อบต.โนนกาหลง ประกาศสอบราคาจ้างโครงการต่อเติมอาคารที่ทำการ อบต.โนนกาหลง
04 เม.ย. 2559
ถึง
22 เม.ย. 2559
อุบลราชธานี พิบูลมังสาหาร อบต.โนนกาหลง ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง ต่อเติมอาคารที่ทาการ อบต.โนนกาหลง
04 เม.ย. 2559
ถึง
22 เม.ย. 2559
อุบลราชธานี พิบูลมังสาหาร อบต.โนนกาหลง แบบต่อเติมอาคารที่ทำการ อบต.โนนกาหลง
04 เม.ย. 2559
ถึง
22 เม.ย. 2559
อุบลราชธานี พิบูลมังสาหาร อบต.โนนกาหลง ตารางรายการประมาณการราคาค่าก่อสร้าง โครงการต่อเติมอาคารที่ทำการ อบต.โนนกาหลง (BOQ)
13 พ.ย. 2558
ถึง
13 พ.ย. 2558
อุบลราชธานี พิบูลมังสาหาร อบต.โนนกาหลง ปร.4,5 ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ 2 บ้านแก่งดูกใส
13 พ.ย. 2558
ถึง
13 พ.ย. 2558
อุบลราชธานี พิบูลมังสาหาร อบต.โนนกาหลง ปร.4,5 ซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านโนนกาหลง
13 พ.ย. 2558
ถึง
13 พ.ย. 2558
อุบลราชธานี พิบูลมังสาหาร อบต.โนนกาหลง ตารางแสดงวงเงินงบประมาณและราคากลางงานจ้างปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านโนนกาหลง
13 พ.ย. 2558
ถึง
13 พ.ย. 2558
อุบลราชธานี พิบูลมังสาหาร อบต.โนนกาหลง ตารางแสดงวงเงินงบประมาณและราคากลางงานจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ 2 บ้านแก่งดูกใส
12 พ.ย. 2558
ถึง
12 พ.ย. 2558
อุบลราชธานี พิบูลมังสาหาร อบต.โนนกาหลง ประกาศราคากลางปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านโนนกาหลง
Responsive image