Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษาศาสานาและวัฒนธรรม
กองสวัสดิการสังคม
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
แผนยุทธศาสตร์และแผนสามปี
งบประมาณรายจ่ายประจำปี
แผนการดำเนินงาน
รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศสอบราคา / ประกวดราคา
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
แผนอัตรากำลังพนักงานจ้าง 4 ปี
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
20 ธ.ค. 2560
ถึง
29 ธ.ค. 2560
อุบลราชธานี พิบูลมังสาหาร อบต.โนนกาหลง ประกาศราคากลาง โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ 5 บ้านดอนโด่ (สายพลาญฮัง)
20 ธ.ค. 2560
ถึง
29 ธ.ค. 2560
อุบลราชธานี พิบูลมังสาหาร อบต.โนนกาหลง ปรกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ 3 บ้านโนนคูณ (สายโนนม่วง-โนนบอน)
17 พ.ย. 2560
ถึง
30 พ.ย. 2560
อุบลราชธานี พิบูลมังสาหาร อบต.โนนกาหลง ปรกาศราคากลางอาหารเสริม(นม) โรงเรียนภาคเรียนที่ 2/2560
17 พ.ย. 2560
ถึง
30 พ.ย. 2560
อุบลราชธานี พิบูลมังสาหาร อบต.โนนกาหลง ประกาศผู้ขนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 2/2560
03 พ.ย. 2560
ถึง
30 พ.ย. 2560
อุบลราชธานี พิบูลมังสาหาร อบต.โนนกาหลง สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน ต.ค 2560
24 ต.ค. 2560
ถึง
30 พ.ย. 2560
อุบลราชธานี พิบูลมังสาหาร อบต.โนนกาหลง ประกาศผู้ขนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์จัดเตรียมงาน (เพิ่มเติม)
20 ต.ค. 2560
ถึง
31 ต.ค. 2560
อุบลราชธานี พิบูลมังสาหาร อบต.โนนกาหลง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดทำพวงมาลาดอกไม้
19 ต.ค. 2560
ถึง
30 พ.ย. 2560
อุบลราชธานี พิบูลมังสาหาร อบต.โนนกาหลง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโทรทัศน์ LED TV
19 ต.ค. 2560
ถึง
31 ต.ค. 2560
อุบลราชธานี พิบูลมังสาหาร อบต.โนนกาหลง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เหมาบริการเวทีการแสดงพร้อมเครื่องเสียง
19 ต.ค. 2560
ถึง
31 ต.ค. 2560
อุบลราชธานี พิบูลมังสาหาร อบต.โนนกาหลง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เหมารถโดยสารประจำทาง เพื่อขนส่งวัสดุจัดงาน
Responsive image